Den otevřených dveří Minsterstva kultury ČR

Výstava

Den otevřených dveří Ministerstva kultury ČR!

V pátek 28. září 2018 se pro Vás opět otevřou brány malostranského Nostického paláce (Maltézské náměstí 1, Praha 1), a to v době od 10 do 17 hodin.

 

Nabízí se vám tak prohlídka unikátního raně barokního Nostického paláce, považovaného za nejkrásnější sídlo ministerstva kultury na světě. Můžete zde obdivovat nádherné reprezentační sály, které v současnosti slouží k předávání různých cen významným osobnostem, k pořádání kulturních akcí, k přijímání významných návštěv či k vedení porad. Podíváte se i do pracovny ministra kultury, která je neobvyklá jak umístěním, tak architektonickým řešením. Navštívíte obrazárnu paláce s mnoha pozoruhodnými díly starých mistrů, která se otevírá pouze při výjimečných příležitostech, nahlédnete do krásné Kaple Nanebevzetí Panny Marie a přes skleněný průhled  i do slavné majorátní nostické knihovny, která čítá na 14 tisíc svazků.

V přízemí paláce se Vám představí 23 příspěvkových organizací Ministerstva kultury.

Pro děti i ostatní návštěvníky  jsme  naplánovali  krátká představení loutkového divadla ToyMachine v tzv. Konírně.  Vyrobíte si módní doplňky z bižuterie, potkáte Jana Amose Komenského a zjistíte, jak se tvoří nádherné slovácké výšivky.  Národní technické muzeum pro všechny návštěvníky tentokrát připravilo edukační aktivity z oblasti elektroniky. Děti i dospělí mohou objevovat jednoduché principy zapojení žárovek, zvonků, elektromotorků. Dílny připravilo NTM ve spojitosti s 90. výročím záchrany vzducholodi Italia. Její posádka, u nás známá českým účastníkem Dr. Běhounkem, využila právě improvizace elektronických součástek a zprovoznila si poškozenou radiostanici. Děti si vyzkouší odvysílat i krátkou zprávu v replice trosečnického stanu.   Program zpestří hudba různých žánrů: svoje umění předvede kytarové duo Manera a  Katka Misíková a Jakub Kořínek s vlastní tvorbou i světovou hudbou různých žánrů. Budete mít možnost zakoupit si zajímavé publikace, CD i DVD, které vydávají naše příspěvkové organizace.

Zveme srdečně rodiče i s dětmi. Nenechte si ujít jedinečnou příležitost, jak strávit sváteční den 28. září 2018 v Nostickém paláci, který vždy žil a stále žije kulturou.

Zde nabízíme malou ochutnávku procházky tímto barokním palácem: mkcr.cz/minkultury2013/

Upozornění pro návštěvníky: Vstup je možný pouze vrátnicí  Nostického paláce přes bezpečnostní rám.  Děkujeme za pochopení.Smile

Kontakty

www.mkcr.cz

Termíny