Prof. Josef Konšel

Kurzy, vzdělání, konference

Vzpomínková slavnost u příležitosti 60. výročí úmrtí prof. ing. Josefa Konšela, Dr.H.C.

Program:
14.00 – kostel Stětí sv. Jana Křtitele - pontifikální mše a odhalení pamětní desky (mši celebruje arcibiskup Jan Graubner)

16.00 – KD Nadační - udělení ceny města Velká Bystřice prof. Konšelovi in memoriam (s krátkými příspěvky vystoupí zástupci olomouckého arcibiskupství, Arcibiskupských lesů a statků Olomouc, ostravsko-opavského biskupství a Lesnické fakulty Mendelovy univerzity)

17.00 – vernisáž výstavy o životě a díle prof. Konšela a prezentace drobné publikace vydané k této příležitosti

Termíny