Maorský génius

Film, Dokument
Šestnáctiletý Ngaa Rauuira je potomek Maorů, domorodého obyvatelstva Nového Zélandu, které dodnes čelí důsledkům britské kolonizace. Chlapec byl svými lidmi vyvolen, aby stál v čele boje za práva svého etnika. K tomu mu pomáhá nadprůměrná inteligence a silné charisma. Jeho rodina a nejbližší okolí jej maximálně podporují. Když se naskytne šance získat prvotřídní vzdělání v oboru politologie a práva na proslulé Yaleské univerzitě, dokonce v nižším věku, než je obvyklé, komunita neváhá a chlapce vyšle na studia. Nadaný student tuto možnost nadšeně uvítá. V Americe však dochází k zásadnímu střetu se západním světem a Ngaa Rauuira naráží i na náročnost studia, protože je příliš mladý. Přesto svůj boj nevzdává. Film zachycuje opomíjenou novozélandskou minoritu, která se snaží uchovat svou svébytnou kulturu včetně jazyka a rituálů a zároveň se snaží uspět v majoritním světě. Podaří se odvážnému mladému Maorovi zlepšit životní podmínky kmene v jeho domovině? A pomůže mu k tomu diplom prestižní americké univerzity?
Termíny