IV. Hradišťský folkoláček

Volný čas
Vystoupí skupina Kamelot Brno, skupina Svítání, folková skupina Děvčice z Podolí.

Termíny