Jakub Obrovský

Volný čas
Umělcův odkaz ve sbírce Galerie výtvarného umění v Hodoníně. Vernisáž se koná 13.6. v 18.30 hodin, úvodní slovo pronese Mgr. Josef Fantura, ředitel GVU v Hodoníně, výstavu zahájí PhDr. Ilona Tunklová

Termíny