Koncert DH Mistříňanka

Volný čas
Koncert se koná v zahradě, případně v jídelně Centra služeb pro seniory Kyjov.

Termíny