Čtení dětem v Městské knihovně Kyjov

Volný čas
Od 8:30 a od 10:00 h v přednáškovém sále MK, akce je určena pro žáky ZŠ i pro veřejnost. Předčítání v rámci akce přislíbili zástupci města Kyjova a pozvaní hosté. V programu vystoupí cimbálová muzika ZUŠ Kyjov.

Termíny