Čtení dětem na Přírodním koupacím biotopu Bohuslavice

Volný čas
Ve 14:00 h sraz u knihovny v Bohuslavicích, společný přesun ke koupališti za doprovodu dechového orchestru ZUŠ Kyjov, číst dětem přislíbili: Mgr. František Lukl, MPA, PaedDr. Ilona Slaninová, Ing. Marie Gustyová, Ing. Milan Jagoš, Mgr. Květoslava Němcová. V programu vystoupí loutkové divadlo Petra Moudrého v doprovodu JUDr. Stanislavy Schmiedové, po celé odpoledne budou probíhat zábavné aktivity, soutěže, kvízy a hry pro děti.

Termíny