9. horňácké kosení

Volný čas
XIII. ročník kosení luk na Horňácku proběhne 9. června. V 6.00 sraz a přivítání účastníků před kulturním zařízením v Malé Vrbce, výstup na Vojšické louky, v 7.00 zahájení kosení louky. V roce 2000 na poradě starostů mikroregionu Horňácka ve Velké nad Veličkou, kde se sdružuje deset obcí, vznikla myšlenka uspořádat tradici ručního kosení, aby hlavně mladá generace viděla, jak těžká to byla práce. Jako pořadatel byla vybrána Malá Vrbka, přes kterou vede cesta na vojšické květnaté orchidejové louky, které skrývají velkou druhovou rozmanitost. Nemalé množství rostlin patří celostátně ke skvostům naší flóry. Až jednou v červnu přijedete na tyto louky, možná tiše a nenápadně najdete hadinec černý, šalvěj luční, lilii zlatohlavou, mečík bahenní, zlatobýl a řadu vstavačů a nejkrásnější orchidej horňáckých luk - rudohlávek. Proto jste všichni zváni na vojšické louky i na kosení. / Zdroj: www.hornacko.net

Termíny