Euroregionální pochod Dítě a příroda

Pro děti, Turistika

tradiční Euroregionální pochod

DÍTĚ A PŘÍRODA

pro širokou veřejnost

START v Žitavě na náměstí v 10:00 hod. (vlakem z Liberce v 8:38 hod.)

CÍL: Hartau - dětská farma se zvířátky

TRASA POCHODU je vedena po asfaltové cyklotrase podél řeky Nisy (cca 5 km). Na trase je připraveno 8 zastavení se zajímavými soutěžemi pro děti.

NÁVRAT: a) zpět do Žitavy na vlak (místním autobusem zdarma)

b) pěšky kolem vodní nádrže Kristýna do Hrádku n. N. na vlak

Z žitavského náměstí se děti přepravují vlastními prostředky - pěšky, na kole, koloběžce či jinými minidopravními prostředky k řece Nise - k osmi soutěžním zastavením, kde mohou plnit úkoly jako např. přenést pohár s vodou přes překážku, malování na asfalt, hod míčkem na cíl, přeskok lana…

V cílové stanici v Hartau předloží děti startovací listinu, ve které jsou jim v průběhu soutěže potvrzovány splněné úkoly barevnými razítky. Za splnění úkolů děti obdrží

DIPLOMY A ČOKOLÁDOVÉ MEDAILE

Všechny zúčastněné čeká i bohaté občerstvení - klobásky, koláče, nápoje.  Občerstvení je poskytováno zdarma, akci podporují němečtí Přátelé přírody a Pojišťovna IDUNA ve spolupráci s Kinderstiftung Zittau, Domem dětí Zittau a Farmou dětí Hartau.

Těšíme se na Vaši účast!

Přátelé přírody ČR - místní klub Liberec, LBSTO, Jablonecká 18, Liberec

Další dokumenty k akci

  
Termíny