Jak bývalý disident pohlíží na dnešní dobu

Beseda s Václavem Umlaufem-filosofem, katolickým knězem, členem jezuitského řádu a vysokoškolským učitelem.

Termíny