Pouť mezi dvěma Jány

Volný čas, Hudba

(Ne)tradiční svatojanské
slavnosti v Letařovicích
Prohlídky zajímavých míst, přednášky odborníků, autentické barokní procesí
i světské veselí – to vše nabízí Pouť mezi dvěma Jány, která se koná 2. června
v Českém Dubu a v Letařovicích.
Akce se otevírá dopolední prohlídkou Podještědského musea a komendy, od 13 hodin začíná procesí
z Českého Dubu do Letařovic po nové turistické stezce. V průběhu celého odpoledne bude probíhat
souběžně s hlavním programem zábava světského rázu – na návštěvníky na návsi čeká mimo jiné
občerstvení či vystoupení folklorního souboru Horačky.
V kostele přednese PhDr. Miloš Sládek z Karlovy university dobové barokní kázání, následuje prohlídka
kostela a unikátní kostnice. Program pouti zakončí komponovaný koncert písničkáře Karla Vepřeka a jeho
přátel v letařovickém kostele.
Pouť organizuje občanské sdružení Dubáci, jeho předseda Jan Havelka vysvětluje: „Pouť mezi dvěma Jány by
měla vést nejen ke zvýšení povědomí o letařovském kostele, který plánujeme postupně rekonstruovat. Měla by
vést také k duchovnímu a kulturnímu pozvednutí regionu. Chceme se v dnešní zrychlené době na chvíli zastavit
a prožít společně krásy místní krajiny, které jakoby nám v každodenním shonu unikaly. A takové propojení
člověka a krajiny symbolizuje právě tradiční lidové procesí s poutí.“
Náplní činnosti nově vzniklého sdružení Dubáci je vedle péče o památky a kultivace krajiny právě i pořádání
společenských akcí – na stránkách www.dubaci.cz naleznete informace o uskutečněných i plánovaných
projektech.
Kompletní program a informace o pouti najdete na stránkách sdružení Dubáci nebo na stránkách Noci
kostelů www.nockostelu.cz, pod jejíž záštitou se Pouť mezi dvěma Jány koná.

Účinkují

PhDr. Miloš Sládek - přednášející

Karel Vepřek - koncert

 

Kontakty

www.dubaci.cz

Termíny