Jaroslav Šváb GRAFICKÉ DÍLO

Výstava

Jaroslav Šváb obsáhl svým životem a tvorbou téměř celé dvacáté století. V roce 1942 získal nový domov - Tábor. Jako umělecké téma jej nikdy neopustilo. Cyklus leptů Táborské staré město, dlouhá řada pastelů a kreseb byly exponáty na mnoha výstavách doma i v cizině.

Termíny