Římské Impérium

Volný čas

 

• Mytologické tradice o založení Říma • Politické a filozofické ideály velkého Impéria • Historické poselství římské civilizace
Kontakty

www.akropolis.cz

Termíny