Výstava Housle 500 - pět století houslí v evropské hudební kultuře

Volný čas
Vystavená sbírka Karla Zapletala a Strunalu CZ a.s. ukazuje tvarovou pestrost houslí a je rozdělená typologicky podle modelů (Stradivari, Guarneri, Amati…) a způsobu výroby (mistrovské, manufakturní, industriální produkce). Součástí výstavy je i houslařské pracoviště s historickým pracovním nářadím a expozice výroby houslí, kde je postupně představena výroba, sestavování nástrojů i jejich konečná povrchová úprava. Zájemci se také mohou seznámit s historií vývoje houslí, nejznámějšími houslařskými dílnami, rozdíly mezi mistrovskou a manufakturní prací i se současnými trendy ve výrobě houslí. K zajímavým exponátům určitě patří např. mistrovská dvanáctistrunná mandolína od firmy Ignaz Mettal, Schönbach z 30. let 20. stol., nářadí a pomůcky pocházející z dílny lubského houslaře Wenzla Mettala, housle vyrobené v Schönbachu k výročí vlády rakouského císaře Františka Josefa I., viola da gamba, indické housle sarangi nebo housle ruského zajatce ze zajateckého tábora v Podhradě u Chebu (1914 – 1915).

Termíny