FARMÁŘSKÝ TRH VE FRYŠTÁKU - VÍCE NEŽ POUHÉ NAKUPOVÁNÍ

Volný čas
Prvorepublikové ani poválečné trhy si samozřejmě nemůžeme všichni pamatovat. Ale mohly se podobat těm našim ve Fryštáku? Pokud to byla příležitost k setkání se sousedy, přáteli, starších s mladšími, pak asi ano. Nebyl to náš původní úmysl. Jen jsme tomu nevědomky napomohli různorodým hudebním a zábavným programem. Proto i naše vizualizace trhu již věrněji odráží pointy toho, co se na našich trzích skutečně odehrává.

Termíny