Poznej sám sebe - Jdi cestou šamanů

Volný čas
Seminář z cyklu sebepoznání - šamanské techniky a práce s energií / Lektor: Ing. Tomáš Dominik Tetík

Termíny