Dožínky ve Střelné

Volný čas
Budou probíhat takřka po celý den. Začíná se děkovnou mší svatou v kostele.

Termíny