Mezinárodní výtvarné sympozium Držková

Volný čas
Občanské sdružení Solisko Držková, pořádá Mezinárodní výtvarné sympozium 2012, které se uskuteční od 18.5.2012 do 26.5.2012 v Patriot Campu v Držkové. Nad konáním Sympozia převzali záštitu hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák a arcibiskup olomoucký Mons. Jan Graubner.









Termíny