Filmaři v Libochovicích a Libochovičtí ve filmu

Volný čas

Pondělní čtení (Po-čtení) tentokrát s promítáním ukázek z filmů díky nimž se Libochovice, či libochovičtí dostali na stříbrné plátno.

Termíny