Římské impérium

Volný čas

• Mytologické tradice o založení Říma
• Politické a filozofické ideály velkého Impéria
• Historické poselství římské civilizace

Kontakty

www.akropolis.cz

Termíny