„Divadelní buzení“

Divadlo

Happening, přehlídka tvorby studentů Budilovy divadelní školy (metoda Jaquese Lecoqa); „Kabaret Artaud“ (BDS); „Ani by neřekla“ – koncert Anny Polívkové; taneční ochutnávka školy kathaku ze StudiaCitadela, nedělní brunch pro milovníky umění, celou rodinu i kolemjdoucí.

Akce probíhá od 14 do 22 hod.

Termíny