Bůh žehnej Americe

Film
Pierre St-Rock, usvědčený sexuální násilník, se vrací z věznice domů, kde musí pohlédnout do tváře své manželce, jíž tvrdil, že je nevinný, i rozhořčeným sousedům. A co hůř, oběti, které ho označily za násilníka, teď jedna po druhé umírají.
Termíny