Zlatá réva

Film
To, že byl film za komunistického režimu zakázaný, ještě nic nevypovídá o jeho hodnotách. To platí zejména pro Zlatou révu, naivní a diletantsky natočenou agitku horující pro sjednocování zemědělských družstev do větších celků. Až směšně proklamativní je kritický postoj k nepořádkům v družstvu, k lidské lhostejnosti. Aktivní jedinec, který chce prosadit změnu, naráží na nepochopení, marně pronáší ohnivé proslovy, dokonce se mu rozpadá manželství. Nic z toho však nebylo důvodem zákazu - vadilo jméno autorky námětu Hany Ponické, která se politicky angažovala jinak, než jak se vládnoucím místům zamlouvalo. Drama. (ČSSR 1977) Hrají Radek Brzobohatý, Jaroslava Obermaierová. Režie Ludovít Filan. (90 minut) (slovenské znění)
Termíny