Poslední legie

Film
Po rozpadu římského impéria je mladý vládce Romulus Augustus uvězněn na ostrově Capri. Snaží se nalézt cestu k úniku, místo toho nalezne legendární meč Juliuse Caesara a uvědomí si, že musí udělat vše pro obnovu Říma. Vybaven chytrými strategiemi jeho učitele Ambrosinuse a vycvičen legionářem Aureliusem utíká z ostrova a vydává se na nebezpečnou cestu do Anglie, aby tam sestavil legii věrných... POSLEDNÍ LEGII.
Termíny