Nezvěstný

Film
Kdo je Pavel Král? Proč se o něj zajímají američtí i komunističtí špioni? Společenská atmosféra několik týdnů před únorovým pučem roku 1948 a těsně po něm, po převzetí moci komunisty, je podkladem napínavého filmového příběhu, napsaného podle světoznámého románu Egona Hostovského z roku 1952 (u nás mohl vyjít až po roce 1989). Příběh nesleduje v první linii události politické, ale přesto rozehrává na základě velmi komplikovaných a nejednoznačných postojů a vztahů postav obraz doby - etapy našich dějin, v níž v konkrétní i v obecné rovině něco nenávratně končilo a cosi neznámého začínalo - doby se všemi jejími tendencemi, ještě těžko dešifrovatelnými nebezpečími a rozpadem dosavadních lidských svazků a hodnot. Tvůrci využili v duchu Hostovského předlohy všech prvků napínavého špionážního děje, tajemství a ironie.
Termíny