Řím: Kořist (11)

Film
Dramatický seriál z produkce HBO zachycuje dobu, v níž zhynula republika a zrodilo se císařství. Děj první série začíná v roce 52 před Kristem, když si vojevůdce Gaius Julius Caesar po osmileté válce konečně podrobil Galy a vrací se domů do Říma.První série velkolepého dvanáctidílného seriálu z produkce HBO začíná v roce 52 před Kristem. Řím je nejbohatší město světa, centrum rozlehlé říše a kosmopolitní metropole, v níž žije milion obyvatel. Republika se však rozpadá, právní a politický systém je oslaben a moc se stále víc přiklání k armádě. Po osmi letech války vojevůdce Gaius Julius Caesar dobyl a obsadil území Galů a nyní se vrací do Říma, kde chce prosadit populistický program s radikálními sociálními změnami. Aristokracie je zděšena a postaví se proti němu. V této situaci dva vojáci ze 13. legie, Lucius Vorenus a Titus Pullo, dostanou rozkaz, aby zachránili ukradenou standartu, jež je symbolem Caesarových legií. Tím začíná řetěz událostí, díky nimž se dvojice zaplete do klíčových dramat ve starověkém Římě.
Termíny