Nezbedný bakalář

Film
Ani předbělohorská doba nebyla idylická. Přesvědčí se o tom i bakalář, pozvaný konšely do Rakovníka, aby pozdvihl tamější školství. Jenže lakotným a pyšným měšťanům se záhy znelíbí, ani láska se nevyvíjí podle jeho představ. Historický film. (ČSR 1946) Hrají Zdeněk Štěpánek, Vlasta Matulová, Otomar Korbelář, František Smolík, Jaroslav Marvan. Režie Otakar Vávra. (96 minut) (české znění)
Termíny