Hrdina má strach

Film
Vcelku krotká moralita zdůrazňuje osobní statečnost. Když ustrašený úředníček na kterémsi "vysokém úřadu" nedopatřením projeví rozhodný názor, není potrestán, ale naopak povýší. Televizní režisér František Filip zužitkoval satiricky zacílenou divadelní předlohu Jaroslava Dietla, avšak počínal si přece jen opatrnicky. Rudolf Hrušínský v hlavní úloze pronáší působivé vnitřní monology, v nichž komentuje své počínání, zevrubně zkoumá pohnutky u sebe i svého okolí. Satira. (ČSSR 1965) Hrají Rudolf Hrušínský, Ladislav Pešek, Jiří Sovák, Ilja Prachař, Vladimír Šmeral. Režie František Filip. (94 minut) (české znění)
Termíny