Previerka lásky

Film
Už rovné půlstoletí nás dělí od mravoličného příběhu, který sděluje, že přece vůbec nezáleží na národnosti, ale jen na lásce. Mladý slovenský dělník se oženil s českou dívkou, avšak mezi ním a tchánem záhy došlo k rozbrojům. Jenže jejich rozbrojů využily nacionalistické síly a málem se jim podařilo ochromit výrobu v důležité továrně. Film vznikl nedlouho po politickém procesu s tzv. buržoazními nacionalisty. Za zmínku ještě stojí, že hlavní ženskou roli ztvárnila mladičká Hana Hegerová, tehdy ještě Čelková. (ČSR 1956) Hrají Gustáv Valach, Elo Romančík, Jaroslav Lokša, Hana Čelková. Režie Jozef Medveď. (89 minut) (slovenské znění)
Termíny