Schůzka se stíny

Film
Dva lidé poznamenaní válečnou minulostí se po letech znovu setkají při archeologických výzkumech. Zejména zamlklý, nepřístupný muž se však zdráhá komukoli přiznat své trýznivé zážitky z nacistického koncentračního tábora, kde se stal objektem hrůzných lékařských pokusů. Režisér Jiří Svoboda se ve svých filmech vždy snažil o expresivní vypravěčství, ale tentokrát upadl až do osidel manýrismu, snahy za každou cenu překvapovat nezvyklými výrazovými prostředky. Bohužel jejich samoúčelnost notně oslabuje zamýšlené vyznění. Drama. (ČSSR 1982) Hrají Radek Brzobohatý, Jana Brejchová, Radovan Lukavský, Ilja Racek, Jan Kačer. Režie Jiří Svoboda. (84 minut) (české znění)
Termíny