Dvere dokorán

Film
Lehkomyslný mladík poprvé výčitky svědomí, když si klade za vinu, že nepřímo zapříčinil tragickou autohavárií svých rodičů - otec mu nedlouho předtím totiž vyčítal jeho nezodpovědný životní styl. Teprve když se setká s partou dělníků, mezi něž přichází po přerušení studia, nachází životní rovnováhu, jeho existence získává smysl i pevnější obrysy. Dokonce se dopustí statečného činu a z plamenů zachrání kamaráda. Dvere dokorán patří mezi ta díla, která v 70. letech zdůrazňovala žádoucně opracovanou a poučkám přizpůsobenou dělnickou třídu jako garanta žádoucích společenských postojů. Drama. (ČSSR 1977) Hrají Dušan Jamrich, Ilona Vaňková, Karol Spišák, Ivan Vyskočil. Režie Jozef Medveď. (99 minut) (slovenské znění)
Termíny