Kamarádka Šuška

Film
Jednoduchý, dětem určený příběh má vést mládež k ochraně přírody, má ji naučit, aby byla sama schopna o ni pečovat, chránit ji před zásahy nezodpovědných jedinců. Film vypráví o třech kamarádech, z nichž jeden vzduchovkou postřelí ochočenou veverku. Tento incident je znesváří, avšak hledání pytláka, jenž v lesním revíru bezohledně řádí, je znovu svede dohromady. Dětský film. (ČSSR 1977) Hrají Teodor Piovarči, Anton Mrvečka, Július Pántik, Elo Romančík. Režie Jozef Zachar. (73 mimut) (slovenské znění)
Termíny