Budování socialismu (blok krátkých filmů)

Film
Termíny