Otázka svobody - přednáška

Kurzy, vzdělání, konference

• Kořeny svobody
• Co nás omezuje?
• Svoboda těla a svoboda duše

Termíny