Každá koruna dobrá

Film
Velice krotká satira zpodobňuje všelijaké příživníky a podvodníčky, kteří využívají přechodných problémů s budováním socialismu a obohacují se na úkor důvěřivých, spořádaných občanů. Jedná se o typický produkt "pozitivní satiry", která na krátký čas ovládla barrandovskou produkci poté, co byly tvrdě zardoušeny náznaky obrody, které se na sklonku 50. let vynořily. Komedie. (ČSSR 1961) Hrají Miloš Kopecký, Jiřina Šejbalová, Miroslav Horníček, Karel Höger, Jiřina Bohdalová, Dana Medřická. Režie Zbyněk Brynych. (93 minut) (české znění)
Termíny