Troja

Film
Historický velkofilm vypráví o dobytí starověké Tróje řeckým vojskem v čele s bájným hrdinou Achilleem (Brad Pitt). Nerozvážný trojský princ Paris a krásná Helena, manželka krále, se do sebe zamilují a uprchnou ze Sparty. Následuje vojenské tažení...Koprodukční americko-britsko-maltský historický velkofilm, který natočil režisér Wolfgang Peterson, se volně inspiroval slavným eposem starořeckého básníka Homéra Illias. Když trojský princ Paris (Orlando Bloom) utekl ze Sparty s nejkrásnější ženou světa Helenou (Diane Krugerová), její manžel král Meneláos s bratrem Agamemnónem toho využili jako záminky k rozpoutání válečného tažení proti Malé Asii. Aby však Řekové zvítězili, musí se výpravy zúčastnit i největší ze starověkých reků Achilleus (hraje ho Brad Pitt). Řecké vojsko oblehne Tróju, ale velitel Trójanů princ Hektór (Eric Bana) je statečný a čestný bojovník a síly jsou dlouho vyvážené. Po smrti mladičkého bratrance Patrokla rozzuřený Achilleus vyzve Hektora na souboj a zabije ho. Osud Troje je zpečetěn poté, co lstivý Odysseus (Sean Bean) vymyslí způsob, jak se dostat za nedobytné trojské hradby v útrobách velkého dřevěného koně.
Termíny