Flám

Film
Důvěra se získává nesnadno - o tom se přesvědčí i zaměstnanec agentury, která pořádá v zahraničí výstavy. Je podezírán z různých machinací, z neupřímného chování. Jenže hlavní role byla až příliš a doslovně psána na "podvodnický" vzhled Miloše Kopeckého. Zobrazené postavy i spleť událostí, rozvířených kolem nich, zůstávají příliš ploché, bez potřebné životnosti, ani režijní ztvárnění nezjednává potřebnou spontaneitu. Komedie. (ČSSR 1966) Hrají Miloš Kopecký, Vlasta Matulová, Jana Hlaváčová, Vladimír Menšík. Režie Niroslav Hubáček. (83 minut) (české znění)
Termíny