Epizody z filmové historie - Jak lidé zajali zvuk, Zkáza Jeruzaléma

Film
Termíny