Básníkův portrét s dvojníkem

Film
Životopisný film o velkém romantickém básníkovi Slovinska, Franci Prešerenovi.
Termíny