Polední žár

Film
Film o muži v tísnivé situaci mezi dvěma ženami. Podle slavné detektivky P. Quentina.
Termíny