Sarah, prostá a vysoká

Film
Válečná zima roku 1918 byla dlouhá a drsná. Přesto nic nenasvědčovalo tomu, že by vzájemné pouto rodiny Sarah Wittingové mohlo cokoli narušit. Drama (USA 1999) Hrají G. Closeová, Ch. Walken Režie G. Jordan (98 min) (české znění) OBNOVENÁ PREMIÉRA
Termíny