Slavnostní vjezd biskupa Ferdinanda Julia Troyera do Olomouce v roce 1747

Film
Termíny