Bandolero

Film
Byla jednou pěkná banka a několik zločinců, kteří ji chtěli vyloupit.
Termíny