Medailon

Film
Byla to zmařená láska, ale ještě neřekla své poslední slovo.
Termíny