Okurkový hrdina

Film
Lyrický film o věčnosti lásky a čistého citu.
Termíny