Panter čeká v 17.30

Film
Dětské filmy bývaly mnohdy využívány k natáčení nezastřeně moralistních příběhů, které nabádaly k žádoucímu jednání a naopak varovaly před špatnými cestami. V tomto případě se jedná o pochybné klukovské party, jejichž samozvaní vůdcové strhávají všechny účastníky k asociální činnosti - je velice obtížné pro čestné hochy takovému tlaku vzdorovat. Vykreslení motivací i podoby takových událostí je však v mnohém naivní, ani herecké ztvárnění nepřispívá k potřebné věrohodnosti. Drama. (ČSSR 1971) Hrají Pavel Brabec, Erik Pardus, Jan Hrušínský, Eva Burková. Režie Josef Pinkava. (66 minut) (české znění)
Termíny