Do zubů a do srdíčka

Film
V první polovině 80. let vznikla řada filmů věnovaných odrůstající mládeži a jejímu tápání, když hledá životní hodnoty. Režisér Vladimír Drha se rozhodl odvyprávět volný sled příhod, které prožívají žáci osmé třídy - jednou bujaré, jindy vážnější. Na filmu, dramaticky ne vždy vyváženém, oceníme věrohodnou kresbu maloměstského prostředí, některé výjevy - například improvizovaný školní koncert - se vyznačují smyslem pro satirickou nadsázku. Komedie. (ČSSR 1985) Hrají Martin Krb, Jiří Devát, Klára Pollertová, Jiří D. Novotný. Režie Vladimír Drha. (87 minut) (české znění)
Termíny