Zbohom, sladké driemoty

Film
Nyní se naskytla vzácná příležitost seznámit se s filmem, který téměř nikdo nezná. Vidělo jen totiž necelých deset tisíc lidí, a to převážně jen na Slovensku. Přitom jej nestíhala nějaká politicky motivovaná nepřízeň, důvodem byl naprostý divácký nezájem. Příběh mladého architekta, který se obtížně vyrovnává s lhostejností a pracovním lajdáctvím u svých podřízených. Vznikla tak rádoby psychologizující agitka, která horovala pro uvědomělé smýšlení - a v polovině 80. let, kdy přišla do kin jen stěží mohla oslovit. Drama. (ČSSR 1983) Hrají Vlado Durdík, Josef Větrovec, Jan Přeučil, Josef Karlík. Režie Vladimír Kavčiak. (82 minut) (slovenské znění)
Termíny