Žena z vrchov

Film
I rolnická žena ze zapadlé slovenské dědiny může dorůst k politické uvědomělosti, jak dokládá svými osudy hrdinka tohoto filmu, natočeného v polovině 50. let. Žena celé roky marně čeká na návrat svého muže z války, až život jí změní vítězství pracujícího lidu v roce 1948. Bojuje pak nejen za prosperující zemědělské družstvo, za právo na opravdovou lásku, ale hlavně proti přízrakům minulosti. Její muž se sice potají vrátí, ale zcela zapojen do záškodnické práce nakonec vyhrožuje i své manželce a dokonce se pokusí unést jejího synka. Vznikl příkladně uvědomělý plakát, který dnes dosahuje nezamýšleně parodických hodnot - natolik je vypravěčsky neumělý, ale o to pompéznější. Drama. (ČSR 1955) Hrají Jela Lukešová-Tučná, Samuel Adamčík, Július Pántik. Režie Vlado Bahna. (109 minut) (slovenské znění)
Termíny